Bemutatkozás

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Bodnár Ferenc
Bodnár Ferenc

Szeretném valamennyiük figyelmébe ajánlani a megújult weblapunkat.

Ez a honlap, melyet most Ön is olvas, csak nagyvonalakban tükrözni, inkább csak felületesen és érintőlegesen tudja visszaadni, összefoglalni a Pilisszentiváni Polgárőrség és Tűzoltó egyesület sokrétű szerteágazó munkáját, elért eredményeit.

Egyesületünkkel szemben is egyre magasabb szintű elvárások fogalmazódnak meg az állampolgárok, a gazdálkodó szervezetek, az önkormányzatok és az állami szervezetek részéről egyaránt. Pilisszentiván, a Járás, a Megye, az Ország és Európa, valamint a Világ, mentő – tűzvédelme és katasztrófák elleni védekezése, rendvédelme aktív, egyúttal kiegyensúlyozott szerepet igényel a polgárőrségektől, tűzoltóságoktól. Az egyesületek gyors, hatékony tevékenysége a lakosság széles rétegeinek közérzetét, biztonságérzetét befolyásolja, ezért fontosnak tartjuk, hogy elsősorban Pilisszentiván, de a Világ valamennyi polgára szinte azonos szintű biztonságban részesülhessen, ami csak gyorsan reagáló, jól karbantartott és korszerű eszközökkel felszerelésekkel ellátott és csak is képzett tagokkal biztosítható.

Tisztelt Látogató!

Bajtársi üdvözlettel ajánlom figyelmébe megújult weblapunkat és az itt található korrekt, hasznos és érdekes információkat. Őszintén remélem, hogy ezen oldalak is segítenek Önnek tájékozódni és talán új Barátokat szerezni.

Köszönöm, hogy elolvasta e rövid köszöntőmet, és ha kérdése van, szívesen állunk rendelkezésére, az egyesületünk tagjai, illetve aki Önt köszöntötte:Bodnár Ferenc

a Pilisszentiváni Polgárőrség és Tűzoltó Egyesület elnöke

A Pilisszentiváni Polgárőrség és Tűzoltó Egyesület alapvető rendeltetése: egy állandó készültség fenntartása, az összetett – önzetlen – ÖNKÉNTES segítségnyújtásról szóló feladataink végrehajtására. Elsősorban Pilisszentiván, de bármely segítségre szoruló, segítése – védelme, amely számunkra is kiemelkedően fontos közbiztonsági feladat.

Az egyesületünk céljai: a helyi közrend és közbiztonság biztosítása, javítása – polgárvédelem – önkéntes tűzoltói feladatok ellátása – kármentés – katasztrófa-elhárítás – közterületek rendjének biztosítása – személy és vagyonvédelem – tűz és bűnmegelőzés hatékonyságának fokozása – állampolgárok biztonságának védelme,  biztonságérzetük javítása – bűnmegelőzés – család, gyermek és ifjúságvédelem – utánpótlás nevelés – táboroztatás – baleset-megelőzés – környezetvédelem – természetvédelem – a lakosság élet és vagyonbiztonságának, illetve közbiztonságának javítása – a környezet védelme, szervezett keretek között.

Szerződéssel, vagy együttműködési megállapodással biztosított kapcsolattartás az együttműködő szervekkel, valamint segítségnyújtás, ezen szervek felkérésére.

Egyesületünk Polgárőrei alapfeladatként: A helyi közrend és közbiztonság védelme, valamint a bűnmegelőzésben való közreműködés érdekében közterületi járőrszolgálatot, figyelőszolgálatot, a közúti baleset helyszínén, valamint, óvoda, általános iskola közvetlen közelében jelzőőri tevékenységet lát el.

Egyesületünk Polgárőrei alapfeladatán túl, kiegészítő feladatként önkéntesen közreműködhet: A katasztrófákra történő felkészülés, a katasztrófák elleni védekezés és a helyreállítás, újjáépítés feladataiban, valamint a polgári védelmi szervezetek, tevékenységében. A környezet veszélyeztetésének, károsításának megelőzésében és elhárításában, következményeinek felszámolásában. A baleset – megelőzési, az áldozatvédelmi, a közlekedésbiztonsági, állat – környezet – természetvédelmi tevékenység támogatásában. A lakosság és az Önkormányzat közötti kapcsolat erősítésében. Az otthonában élő fogyatékos személy védelmében. A polgárok és javaik védelmében. Az állami és önkormányzati vagyon megóvásában. A közterületen közbiztonsági, bűnmegelőzési, valamint bűnüldözési célból elhelyezett, képfelvevő által rögzített felvételek megfigyelésében. A rendezvények helyszínének biztosításában. A Rendőrségről szóló törvény alapján a rendőrkapitányság és a polgárőr szervezet működési területén illetékes helyi Önkormányzat által létrehozott bűnmegelőzési és közbiztonsági, valamint baleset-megelőzési bizottság munkájában. Az önálló, valamint közös feladat, vagy szolgálatellátás útján az együttműködő szervek – szakmai tevékenységének segítésében. A polgárőr egyesület feladataival összefüggő oktatási, kulturális, ismeretterjesztő tevékenységben. A körözött tárgyak, személyek és holttestek azonosításában és felkutatásában.

Egyesületünk Önkéntes Tűzoltói alapfeladatként: Mentés, tűzoltás, katasztrófa-elhárítás, műszaki mentés, polgárvédelem, feladatokat lát el.

A Pilisszentiváni Polgárőrség és Tűzoltó Egyesület tevékenysége során együttműködik: Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervvel – a Hivatásos Tűzoltó Parancsnokságokkal – katasztrófavédelmi szervekkel – az Önkormányzattal.

A Pilisszentiváni Polgárőrség és Tűzoltó Egyesület munkája során együttműködhet: Egyéb rendvédelmi szervekkel – az önkormányzati tűzoltóságokkal – önkéntes tűzoltó egyesületekkel – az állami és önkormányzati szervekkel – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszervével – a közlekedési hatósággal – a környezet és természetvédelmi szervekkel – a mezei és természetvédelmi őrszolgálatokkal – az erdészeti szakszemélyzettel, valamint a hivatásos vadászokkal. Az együttműködés tartalmát a felek írásbeli együttműködési megállapodásban rögzíthetik.

A Pilisszentiváni Polgárőrség és Tűzoltó Egyesület tevékenységi köre: Rendszeres figyelő és járőrszolgálat teljesítése – elsősorban Pilisszentiván község közigazgatási határán belül, az esetleges bűncselekmények és szabálysértések megelőzése, megakadályozása, felfedése folyamatos jelenléttel. A lakosság tájékoztatása a bűncselekmények, illetve az áldozattá válás megelőzése érdekében. Bűnmegelőzési és tűzmegelőzési felvilágosító propagandamunka kifejtése. Közreműködés a társszervek akcióiban. Külföldi, azonos profilú szervezetekkel, szövetségekkel kapcsolatlétesítés és a kapcsolatok folyamatos ápolása. Szakmai konferenciák, továbbképzések, tanfolyamok szervezése, lebonyolítása, segédletek kiadása, terjesztése. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a fenti tevékenységeire fordítja. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

A Pilisszentiváni Polgárőr és Tűzoltó Egyesület krónikája

A Pilisszentiváni Polgárőrség 1991-ben, az országban elsők között kezdte meg működését. Zombori Zoltán, akkori körzeti megbízottunk kezdte el szervezni a polgárőrség felállítását, e nemes cél mellé állt az Önkormányzat. Az alakuló ülésen Gátas József önkormányzati képviselőt választották meg polgárőr elnöknek.

Egyesületünket 1992. Április 27.-én jegyezték be a Cégbíróságon. Eben az időben, még két-három ember beült a saját autójába és hétvégeken éjjelente járta az utcákat, vigyáztak álmunkra. Védelmi eszközeik nem voltak, csak tenni akarásuk a garázdálkodók (a rosszindulatú, balhézós, diszkósok) megfékezésére.

1992 végén Preisz Károlyt választottuk meg elnöknek. A szolgálatok tapasztalataiból rögtön leszűrtük, hogy járőreinknek elengedhetetlenül szükséges az azonnali kapcsolattartás a helyszín és a rendőrség között. Juhász József a pilisvörösvári rendőrörs akkori Őrsparancsnoka hihetetlenül jó együttműködést alakított ki a Polgárőrségekkel. Rengeteg közös akció és szinte minden napos rendőr – polgárőr közös szolgálat jellemezte ezt az időszakot. Vásároltunk 2 db CB rádiót, amivel közvetlen kapcsolatban voltunk a Csali Csárda éjjeliőrével, aki telefonon tudta értesíteni a rendőrséget. Ez még mindig egy bonyolult kommunikáció volt, de óriási előrelépés számunkra, bár problémáinkat meg nem oldotta, csak csillapította. Polgárőrségünk pár lelkes tagja szó szerint „végigkoldulta” a vállalkozókat, így sikerült 1993 késő őszén, 2 db Motorola URH rádiót vásárolnunk, amivel már közvetlenül elérhettük a rendőrséget.

1994-től Kovács István tevékenykedett egyesületünk élén. Ekkor sikerült vásárolnunk egy 15 éves 1500-as Ladát, amit már komolyan fel tudtunk szerelni. Vettünk bele egy olyan rádiót, amivel minden körülmények között fel tudtuk venni a kapcsolatot a rendőrséggel, és a környező községek polgárőreivel.

Kezdeményezésünkre 1995-ben megalakult a Pilisi Medence Polgárőr Szövetség. 1996 januárjában eddigi működésünk legnagyobb sikerét könyvelhettük el, térdig érő hóban kirándulásra hivatkozva találkoztunk három fiatalemberrel, akik mint utóbb kiderült, 80 víkendházat törtek fel. Novembertől új körzeti megbízottat kaptunk, Sebők Dániel személyében. Benne sikerült ugyanolyan segítőkész partnert találni, mint elődjében. 1997 novemberében az Országos Polgárőr Szövetség Elnöksége egyesületünket elismerő oklevéllel tüntette ki és 15.000.- Ft pénzjutalomban részesítette. Ezzel egyidejűleg a Polgárőr mozgalomban kifejtett áldozatkész munkájáért polgárőr érdemérem bronz fokozatát adományozta: Bodnár Ferenc, Kovács István, Richolm Ferenc, Strack Flórián, Szőke György polgárőreinknek.

Nagykorú autónkat sikerült lecserélnünk (Dr. Kovács Zoltán nem kis segítségével) egy 6 éves Lada kombira. Az országban elsők közt sikerült megkötnünk Budaörsi Rendőrkapitánysággal egy Együttműködési Megállapodást, amit Szabó Jenő kapitány úr állománygyűlésen felolvastatott és példaértékűnek nevezett. Hasonló együttműködési megállapodást írtunk alá községünk önkormányzatával is. Bodnár Ferenc polgárőrünket megválasztották a Pest Megyei Polgárőr Szövetség alelnökének, valamint egyesületünknek is Ő lett az elnöke. Az előző évben történt lakástűz eseteken elgondolkodva, vezetőségünk úgy döntött, hogy a Pilisszentiváni Tűzoltó Egyesülettel felveszi a kapcsolatot, és valamilyen formában újra életre hívja a (Jóhn János parancsnok által évtizedekig vezetett) és évekkel ezelőtt jól működő tűzoltóságot. Megkeresésünkre hárman akartak továbbra is önkéntes tűzoltók maradni, a többiek nem kívánták folytatni e tevékenységet. A Pest Megyei Tűzoltó Szövetségtől érdeklődve rá kellett jönnünk, hogy ma már, csak 40 órás alaptanfolyam elvégzése után lehet bárkiből is önkéntes tűzoltó. Ezt végül is első körben 10 polgárőrünk és 1 ember a volt önkéntes tűzoltók közül végezte el sikeresen. (csak ők vonulhatnak káresethez). A tűzoltó tanfolyamot hétvégeken Molnár Attila irányításával sajátítottuk el Pomázon. Ilyen felállás mellett egyszerűbb volt felvenni céljaink sorába a tűzmegelőzést és tűzoltást, mint egy új egyesületet létrehozni, bejegyeztetni. Természetesen az 1900-as évek elején alakult Önkéntes Tűzoltó Testületet vagy Egyesületet (éppen milyen időkben, hogy hívták) jogelődünknek tekintjük.

Polgárőr autónkba vásároltunk 2 db halonnal oltó (gépkocsitűzhöz és elektromos tűzhöz használható) és 4 db porral oltó (lakástűzhöz és egyéb éghető anyagok tűzoltásához használható), készüléket valamint kölcsönkaptunk 2 db védőköpenyt és sisakot Pilisvörösvártól, így képesek voltunk egy kisebb tüzet eloltani. Az elmúlt években többször is fellángoltak erdő–és avartüzek (szerencsére nem nálunk) így parányi csapatunknak gyakran volt alkalma vonulni a solymári tűzoltóautóval, ugyanis a helyzet a következő volt: nekik autójuk,  nekünk rövid idő alatt mozgósítható csapatunk volt, így egészítettük (segítettük) ki egymást.

2000 februárjában Bodnár Ferenc elnökünk eddig végzett kimagasló munkájáért az Országos Polgárőr Szövetség nevében Dr.Túrós András elnök úrtól a polgárőr érdemérem ezüst fokozatát vehette át. A Pilisvörösvári Rendőrőrs parancsnokával, Koczka Gábor őrnagy úrral és a rendőrőrs valamennyi tagjával jó munkakapcsolatot sikerült kialakítani. Közös akciókban (közbiztonsági, közlekedési, traffipax, eltűnt személy keresése, idegenrendészeti) veszünk részt. Szeretnénk még itt kiemelni Sebők Dániel rendőr-főtörzsőrmester urat, aki akár a nap 24 órájában szükség esetén segítséget nyújt.

Polgárőrségünk már ebben az időszakban, több URH rádióval is rendelkezik, így képesek vagyunk azonnali segítséget kérni, akár a rendőrségtől akár a tűzoltóságtól. A szolgálat beosztással, és előre egyeztetve történik. Jelenleg 52 fő polgárőr teljesít szolgálatot, így ritka kivétellel mindennapos járőrszolgálatot látunk el községünk területén. Járőreink az országban elsőként kezdték el viselni a fényvisszaverővel ellátott „Polgárőrség” feliratú egyenruhákat.

2000 márciusától minden szolgálatban levő polgárőr közfeladatot ellátó személy, ennek megfelelő törvényi védelmet élvez, például a hivatalos személy elleni erőszak, melyet az ügyészségnek kötelezően vizsgálnia kell. Ma, már ha valaki polgárőr szeretne lenni, alapfokú és közlekedésbiztonsági vizsgát kell tennie. Ezeken, a vizsgákon időközben mi is átestünk így ma már polgárőreink sokkal felkészültebben, látják el a szolgálatot. A Pilisszentiváni Polgárőrség és Tűzoltó Egyesület tagjai azon munkálkodnak, hogy községünkben rend, nyugalom és béke legyen! Polgárőreink ezért, Önök és egymás helyett vigyázzák nyugalmunkat. Időigényes munkájukért elismerést ritkán, kritikát a családjuktól és embertársaiktól is gyakrabban kapnak. Pilisszentivánon lakosra vetítve egyharmad bűncselekmény sem történik, mint a környező települések bármelyikén. Ezt az arányt szeretnénk javítani, de minden törvényes eszközzel legalább megtartani.

2001 tavaszán az árvíz sújtotta Gulácson, segítettünk a bajbajutott embereken. Önkormányzatunk a Zetorral, melyet a KÁEM – Sped KFT szállított díjmentesen a helyszínre és vissza, egyesületünk pedig egy autóval és 8 emberrel segédkezett az árvíz sújtotta településen. Csapatunkat Richolm Ferenc, Bakos Tamás, II. Bodnár Ferenc, Bodnár Ferenc, Bodnár László, Bodnár Miklós, Kiss Csaba, Szabó Nóra erősítette. Velünk együtt dolgoztak még Solymárról Vígh Béla, és Ács Gábor, valamint a tűzoltófecskendő, Cserhátszentivánról Noskó László, Bogáti Tibor, Zalaszentivánról Lőrinc János, Dala József, Bangó István. Fent felsorolt egységünk a Szentiváni Charta Országos Egyesület nevében és a Pilisszentiváni Polgárőrség és Tűzoltó Egyesület szervezésében nyújtott segítséget. Segítségünk elismeréseként a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatójától a 2001. évben, a beregi térségben végrehajtott helyreállítási és újjáépítési feladatainak végrehajtásáért, oklevelet és emlékérmet kaptunk. Az érmeket és okleveleket ünnepélyes keretek között a községünkben megrendezett Pestmegyei Polgárőrnapon vehettük át. Szintén ezen ünnepség keretein belül Pest Megye Közgyűlése Emlék Zászlót adományozott Egyesületünknek, az eddig végzett ÖNKÉNTES munkánk elismeréseként 2002-ben. Sajnos ugyanez év augusztusában már a Duna fenyegette áradásával a mellette elterülő városokat, falvakat. Ez az árvíz jóval kiszámíthatóbb, mint a Tiszai így jobban fel lehetett készülni a védekezésre. Minket a Szentendrei kollégák hívtak, hogy tudnánk-e menni, segíteni. Itt is a már jól bevált módszerrel indultunk útnak. Önkormányzatunk Zetorja és 7 napon át egyszerre 5-6 emberünk segített, zsákolt és szivattyúzott. Segítségünk elismeréseként a Miniszterelnök úrtól a 2002. augusztusában hazánkra zúdult dunai árvíz elleni védekezésben tanúsított helytállásunk emlékére és méltó elismerésképpen emléklapot kaptunk.

2004 novemberében nyugodtan állíthatom, hogy községünk és egyesületünk mérföldkőhöz érkezett tűzvédelem szempontjából. Miért is állítom ezt? Egy gépjárműfecskendő községünkben állomásoztatása, lehetőséget biztosít az életmentéshez, ugyanis tíz perc kiérkezési idő után életmentésről már nem „csak kármentésről” beszélhetünk. Mivel a fővárosi egységek vonulási ideje túlnyomórészt ennél az időnél (20-25 perc) több, így nagy előrelépés volt, amikor novemberben lakossági adományokból, és egyesületi pénzből megvásároltuk Magirus Deutz gépjárműfecskendőnket. December 30-án Tűzoltóautó átadási ünnepséget rendeztünk, hogy mindenki láthassa mire költöttük az adományát és egy kis, örömet szerezhessünk az érdeklődőknek.

2005. április 6.-án az Országos Polgárőr Szövetség tisztújító taggyűlésén, Dr. Túrós András elnök polgárőr érdemkereszt arany fokozatában és pénzjutalomban részesítette Bodnár Ferenc elnökünket. Ez év Június 24-én Községünk Önkormányzata Csapatzászlót adományozott Egyesületünknek.

2005. júliusától pedig megtekintheti ezt a honlapot.

A 2005. június 24.-én Önkormányzatunk által adományozott csapatzászlóra szalagot kötöttek:
 • Dr. Lampert Mónika a Magyar Köztársaság Belügyminiszter asszonya (zászlóanya) képviseletében Dr. Csányi Klára belügyminisztériumi főosztályvezető
 • A Magyar Tűzoltó Szövetség nevében Békés János nyugállományú tűzoltó ezredes és Győri András, a felügyelő bizottság elnöke
 • Az Országos Rendőrfőkapitányság nevében Dr. Meichl Géza főtanácsadó
 • Az Országos Polgárőr Szövetség nevében Markos György alelnök
 • A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság nevében Stirc György ezredes
 • A Pest Megyei Rendőrfőkapitányság nevében Szabó Jenő ezredes
 • A Pest Megyei Tűzoltó Szövetség nevében Grószné Krupp Erzsébet Pest Megye Önkormányzati Bizottságának elnöke
 • A Fővárosi Tűzoltóparancsnokság nevében Varga Ferenc tűzoltó alezredes
 • A Szentiváni „CHARTA” Országos Egyesület nevében Kerezsi Lóránd elnök
 • Alsószentiván Önkormányzata nevében Nagy Lajos polgármester
 • Bakonyszentiván Önkormányzata nevében Baranyai Miklós polgármester
 • Cserhátszentiván Önkormányzata nevében Noskó Sándor polgármester
 • Felsőszentiván Önkormányzata nevében Wörös Szilárd polgármester
 • Győrszentiván Önkormányzata nevében Egerszegi Szilvia titkárságvezető
 • Újszentiván Önkormányzata nevében Czékmán István alpolgármester
 • Zalaszentiván Önkormányzata nevében Bödör József polgármester
 • Gulács Önkormányzata nevében Vass Albert képviselő
 • Marktleugast Önkormányzata nevében Manfred Huhs polgármester
 • Marktleugast Önkéntes Tűzoltó Egyesülete nevében Werner Schubert és Hans Khügle
 • Vajdaszentivány Önkormányzata nevében Mező Palkó István alpolgármester
 • Szakoly Önkormányzata nevében Rényai János polgármester és Rácz Bálint polgárőr elnök
 • Pilisszentiván Német Nemzetiségi Kisebbségi Önkormányzata nevében Marlok Gyuláné elnök asszony
 • Győrszentiváni Polgárőrség nevében Pesti István elnök
 • Solymári Polgárőrség és Tűzoltó Egyesület nevében Vígh Béla elnök